Deze kaart geeft aan hoe groot de overstromingskans is zonder de klimaatverandering. Een grote kans betekent dat je gemiddeld gezien elk jaar één kans op 10 hebt op een overstroming. Met een middelgrote en kleine kans heb je jaarlijks respectievelijk 1 kans op 100 en 1 kans op 1000. Bij kaartlagen kan je ‘overstroombaar gebied met klimaatverandering’ aanvinken om zo de overstromingskans met klimaatverandering te zien.
Read more...