Deze kaart geeft aan hoe groot de overstromingskans is met de klimaatverandering. Een grote kans betekent dat je gemiddeld gezien elk jaar één kans op 10 hebt op een overstroming. Met een middelgrote en kleine kans heb je jaarlijks respectievelijk 1 kans op 100 en 1 kans op 1000. Bij kaartlagen kan je ‘overstroombaar gebied zonder klimaatverandering’ aanvinken en 'overstroombaar gebied met klimaatverandering' uitvinken om zo de overstromingskans zonder klimaatverandering te zien.

 
Read more...